Býčí a medvědí trend

Z historie víme, že Wall Street je anglický název holandského "da Waal ztrát". Jméno ulice asi bylo odvozeno od Zeminové stěny na severní hranici Nového Amsterdamu, jak se ta usedlost tehdy nazývala.

Ke konci 17 století se na určitých místech ulice začali shromažďovat místní prodavači a obchodníci, kteří začali obchodovat n aukcích s obligacemi, což dalo základ k tomu aby se ulice později stala finančním distriktem USA.

Proč se obchodníci, kteří nakupují když trh cennín jde nahoru nazývají "bulls - býci" a trh v tom trendu "bull market - býčí trh" a opačně, když trh jde dolů obchodníci jsou "bears - medvědi" a samotný trend je "bear market - medvědí trh" není úplně jasné, ale existuje několik teorií.

Jedna teorie, tvrdí, že názvy jsou odvozeny od charakteristického chování těchto zvířat. Býci jsou odvážní a rádi útočí vpřed zatímco medvědi jsou uvážlivý a pohybují se s opatrností. Toto pojmenování nabylo takovou poularitu, že na Wall Street existuje i bronzová socha znázorňující útočícího býka.

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF czflag
79% CFDs účtů je ztrátových

Co je trend?

Pokud si vezmeme graf ledajakého finančního instrumentu v určitém čase, tak zjistíme, že velmi často se cena ubírá určitým směrem a to buď stoupá nahoru, klesá dolů, nebo se pohybuje horizontálně bokem (do strany). Tento směr, který cena nabude v určitém časovém rámci se nazývá "trend".

Základní úkol obchodníka, který používá technickou analýzu při nakupování a obchodování s cennými papíry, forexu atd je identifikace tohoto trendu. Tedy při trendu rozlišujeme 3 pohyby cen:

1. Cena jde nahoru (angl. "Uptrend") - toto je období kdy většina obchodníků a investorů nakupuje cenniny s cílem, že je prodají když cena dosáhne jejich předem stanovenou hodnotu. Wall Street má speciální označení pro tento druh investorů a obchodníků - "bulls" (býci). Trh, který se pohybuje nahoru se nazývá býčí trh (angl. Bull market)

2. Cena jde dolů (angl. "Downtrend") - toto období se vyznačuje klesáním ceny a poskytuje příležitost pro ty, kteří se specializují na získání profitu spekulováním, že cena půjde ještě níže. Wall Street má označuje tento druh investorů a obchodníků menom- "bears" (medvědi). Trh, který se pohybuje dolů se nazývá medvědí trh (angl. Bear market).

3. Cena jde horizontální-bokem (angl. "Sideways") - toto je období, kdy v obchodování nepřevládají býci ani medvědi.


Co je Dow Theory?

Podívejme si základní poznatky, jimiž se technická analýza vyznačuje:

→ Ceny finančních instrumentů se nejčastěji pohybují v trendech

→ Trendy může identifikovat pomocí vzorů, které se opakují a které se vyznačují podpůrnými a odpornými trendovými čarami (angl. "Trendline").

→ Primarní trendy (které často trvají měsíce a roky), jsou prodchnuté sekundárními pohyby (tyto trvají týdnů až měsíců) v opačném směru ke primárního trendu (zažitý anglický název pro sekundární trendy je "retracements").

Trendy existují, dokud nenastane nějaká událost, která je zruší.

  Tento souhrn základních pozorování se často nazývá "Dow Theory". Charles Dow byl zakladatel americké finanční firmy Dow Jones & Company.


Závěr

Z dosud uvedeného víme, že důležitým aspektem technické analýzy je soustředění se na cenu instrumentů. Ceny instrumentů jsou takto výsledkem kolektivního rozhodnutí, které provedli kupující i prodávající. Podle technické analýzy, ceny zahrnují všechny známé informace a předpoklady o patřičných instrumentech, přičemž ceny se mění podle toho jaké nové informace jsou k dispozici pro obchodníky a investory.

Je třeba si uvědomit, že cena za kterou se instrument prodává je často odlišná od její skutečné hodnoty, která je založena na ekonomických výsledcích patřičné společnosti. Pro zjištění skutečné hodnoty instrumentů nám slouží právě "Fundamentální analýza". Technické a fundametálné analýzy se vzájemně prolínají a často je používají oba druhy investorů a obchodníků - technici i fundamentalisté.