Co je Timeframe?

Je nezbytné pochopit časové rámce, které se samotného grafu bezprostředně dotýkají. Časový rámec neboli timeframer (TF) je časová delká, na základě které se zobrazuje graf ceny.

Základní časové rámce

Nejběžněji používané časové rámce jsou tyto: 1 minuta (M1), 5 minut (M5), 15 minut (M15), 30 minut (M30), 1 hodina (H1), 4 hodiny (H4), 1 den (D1), 1 týden (W1), 1 měsíc (MN). Jedná se tedy o periodu, která nám jakoby "rozkouskuje" graf do jednotlivých částí, které zobrazují vývoj ceny v příslušném časovém úseku.

V případě sloupcového nebo svíčkového grafu tedy jeden sloupec nebo svíčka představuje úsek 1 minuty (M1), 1 hodiny (H1), dne (D1) atd. (viz obr. 2, 3 v předchozím článku).

Z praktického pohledu můžeme říci, že čím je časový rámec kratší, tím je graf zobrazen detailněji, tím více dostáváme obchodních příležitostí a zárověn i rychleji probíhá samotné obchodování.

Na jakém časovém rámci obchodovat?

Hned jako první vyvstává otázka, jaký časový rámec si vybrat pro své obchodování a pro svůj obchodní styl?

Nejdříve je potřeba si uvědomit, že z obchodování musíme mít dobrý pocit - velmi důležité je psychologické hledisko. Věřte, že otázka časového rámce je poměrně subjektivní záležitost a tam, kde se jeden cítí dobře, to jinému nemusí vyhovovat.

Pro jednoho obchodníka je časový rámec H1 velmi rychlý a pro dalšího zase pomalý. Například, když obchodujete na denních grafech (D1), tak uděláte měsíčně pouze několik málo obchodů, protože obchodních příležitostí je zde méně než u krátších časových rámců.

Naopak, při sledování minutových grafů, budete dostávat denně i desítky obchodů, což by ale byl pro začínajícího obchodníka neúnosně rychlý obchodní styl, který by vedl k nepromyšleným a ztrátovým obchodům.