CFD obchodování

CFD kontrakty je možné použít k přímému obchodování s CFD akciovými a finančními instrumenty komoditami a indexy a v neposlední řadě se používají při obchodování na forexu. U CFD obchodování danou akcii, komoditu nevlastníte!!!, nemáte např nárok na dividendu atd. CFD především umožňují investorům těžit z nárůstu (dlouhá pozice) nebo poklesu (krátká pozice) cen podkladových finančních instrumentů (akcie, komodity, měny, indexy) a používají se zejména ke krátkodobé spekulaci na tyto instrumenty.

Hlavní výhody o proti přímému obchodování

Použijete stejné množství prostředků jako by jste hodlali obchodovat jinde. Využitím finanční páky budete ovšem kontrolovat několikanásobný objem instrumentů. Nebo naopak můžete do CFD použít k obchodům pouze procento prostředků. Díky finanční páce finanční páce pak bude hodnota vašich pozic mnohem vyšší, než u jiných způsobů obchodování.

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF 
U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Využití CFD

CFD lze také použít na doplnění existujícího akciového portfolia. V tomto případě se nejčastěji jedná o zajištění koupených akcií, které chce investor držet dlouhodobě a současně se obává dočasného poklesu jejich kurzu. V této situaci je nejlepší zajistit se prodejem příslušných CFD. Po dobu, kdy má investor CFD prodané (a současně drží nakoupené akcie), nemá pohyb kurzu žádný vliv na hodnotu jeho investic. Jakmile opět získá v danou společnosti důvěru, pozici v CFD uzavře. Výhodou je, že investor byl během nepříznivého období zajištěn proti poklesu akcií aniž by je musel prodávat a zbavovat se jich. Proč obchodovat pomocí CFD 1. obchodování na Finanční páku 2. záloha od 2 %, podle brokera 3. možnost vydělávat na rostoucím i klesajícím trhu 4. Možnost začít s malým kapitálem 5. akcie, komodity, forex z celého světa 6. elektronické obchodování 24 hod. 7. Nízké poplatky

Obchodování CFD na finanční páku – Leverage

Na rozdíl od obchodování s akciemi, není u CFD obchodování nutné skládat celou hodnotu akcií. Místo toho Vám stačí záloha (tzv. margin), obvykle ve výši 1% hodnoty obchodovaných akcií. Ačkoliv je investovaný kapitál u CFD menší než v případě akcií, je investor vystaven potenciálním ziskům plynoucím z celého objemu obchodovaných akcií. Páka pak způsobuje, že každá změna kurzu akcie vede k většímu procentnímu zhodnocení investovaných prostředků (marginu).

Pákové obchodování

Jak už bylo řečeno u CFD není nutné skládat celou hodnotu akcií. Místo toho stačí záloha (tzv. margin) obvykle ve výši 10% hodnoty obchodovaných akcií. Se stejným kapitálem tak může investor „kontrolovat“ až desetkrát více akcií než při tradičním obchodování. Díky mechanismu finanční páky vede každá změna kurzu akcie k většímu procentnímu zhodnocení (ale i znehodnocení) investovaných prostředků (marginu). Páka tak umožňuje dosahovat se stejným kapitálem vyšších zisků a současně využívat menších pohybů kurzu. Jejím použitím se ale zvyšuje podstupované riziko.

Mark-to-market

U CFD jsou otevřené pozice oceňovány v reálném čase. Jestliže má investor u otevřené pozice zisk, je mu okamžitě připsán na účet. Pokud má ztrátu, je účet o tuto částku snížen (tzv. mark-to-market). Ve srovnání s akciemi má investor zisk v otevřené pozici k dispozici a může jej použít na další obchod. Nemusí přitom původní pozici uzavřít a připravit se tak o možnost ještě vyššího zisku.

CFD jako Součást akciového portfolia

CFD lze také použít na doplnění existujícího akciového portfolia. V tomto případě se nejčastěji jedná o zajištění koupených akcií, které chce investor držet dlouhodobě a současně se obává dočasného poklesu jejich kurzu. V této situaci je nejlepší zajistit se prodejem příslušných CFD. Po dobu, kdy má investor CFD prodané (a současně drží nakoupené akcie), nemá pohyb kurzu žádný vliv na hodnotu jeho investic. Jakmile opět získá v danou společnosti důvěru, pozici v CFD uzavře jejich nákupem. Výhodou je, že investor byl během nepříznivého období zajištěn proti poklesu akcií aniž by je musel prodávat a zbavovat se tak akcionářských práv (dividenda, hlasování). Současně mu nevzniká případná daňová povinnost v souvislosti s prodejem akcií před uplynutím šesti měsíců od jejich nabytí.

Jak funguje spekulace na pokles kurzu

Prostřednictvím CFD je možné vydělávat na poklesu kurzu akcie (tzv. short sale) stejně jednoduše jako na jeho vzestupu. Investor může nakupovat nebo prodávat jakékoliv CFD (akcie), které broker kotuje, a spekulovat tak jak na vzestup kurzu, tak i na jeho pokles. U CFD nemusí investor očekávající pokles kurzu akcií hledat někoho, kdo mu akcie zapůjčí. Jednoduše mu stačí příslušné CFD prodat a obchodní aplikace už vše zařídí v ramci milisekund. Pokud mezitím kurz skutečně klesl, inkasuje investor zisk ve výši rozdílu mezi prodejní a kupní cenou. Na CFD se nevztahuje tzv. uptick rule – regulace, podle které je možné prodávat akcie pouze poté, co jejich kurz vzrostl. CFD tak nabízejí relativně nejjednodušší a nejlevnější metodu jak spekulovat na pokles kurzu akcií, komodit, měn ale i indexů. Každý investor, který se rozhodne nahradit portfolio akcií investicemi do CFDs, má dvě možnosti: Použije stejné množství prostředků jako by hodlal investovat do akcií. Využitím finanční páky se objem kontrolovaných akcií až zdesetinásobí. Díky tomu bude investor dosahovat až desetkrát větších zisků (ale i ztrát) ve srovnání s přímou investicí. Bude do CFDs investovat pouze desetinu prostředků, které by investoval do akcií. Díky finanční páce pak bude hodnota jeho pozic úplně stejná jako u akcií a zbylých 90 procent prostředků může investovat jinde.

CFDs – Leverage – finanční páka

Na rozdíl od obchodování s akciemi, není u CFD nutné skládat celou hodnotu akcií. Místo toho Vám stačí záloha (tzv. margin), obvykle ve výši 1% hodnoty obchodovaných akcií. Ačkoliv je investovaný kapitál u CFD menší než v případě akcií, je investor vystaven potenciálním ziskům plynoucím z celého objemu obchodovaných akcií. Páka pak způsobuje, že každá změna kurzu akcie vede k většímu procentnímu zhodnocení investovaných prostředků (marginu). Jestliže bude chtít investor koupit 1000 akcií po 50 USD, bude mu u CFD stačit pouhých 500 EUR (margin 1%) místo 50000 USD,které musí zaplatit v případě přímé investice do akcií. Margin = 50 EUR * 1000 ks/akcií * 1% = 500 EUR Pokud kurz akcie (CFD) skutečně vzroste a investor uzavře pozici prodejem 1000 CFD Silver (tj.20 Lot) při záloze 500 EUR(margin) např. při kurzu 18.00 na hodnotu 18.20 realizujete zisk 2000 EUR (minimální denní pohyb). Zisk = (18,20-18,00 ) tj. 20pips x 10lot x 10(hodnota EUR za 1pips) = 2000 EUR ca 50.000,-Kč!! Při vzrůstu kurzu akcie o pouhé 1% tak investor dosáhne zhodnocení vloženého kapitálu (marginu) o 200% !!!

Součást akciového portfolia

CFDs lze také použít na doplnění existujícího akciového portfolia. V tomto případě se nejčastěji jedná o zajištění koupených akcií, které chce investor držet dlouhodobě a současně se obává dočasného poklesu jejich kurzu. V této situaci je nejlepší zajistit se prodejem příslušných CFDs. Po dobu, kdy má investor CFDs prodané (a současně drží nakoupené akcie), nemá pohyb kurzu žádný vliv na hodnotu jeho investic. Jakmile opět získá v danou společnosti důvěru, pozici v CFDs uzavře jejich nákupem. Výhodou je, že investor byl během nepříznivého období zajištěn proti poklesu akcií aniž by je musel prodávat a zbavovat se tak akcionářských práv (dividenda, hlasování). Současně mu nevzniká případná daňová povinnost v souvislosti s prodejem akcií před uplynutím šesti měsíců od jejich nabytí.

Investice na pokles

Prostřednictvím CFDs je možné vydělávat na poklesu kurzu akcie (tzv. short sale) stejně jednoduše jako na jeho vzestupu. Investor může nakupovat nebo prodávat jakékoliv CFDs (akcie), které broker kotuje, a spekulovat tak jak na vzestup kurzu, tak i na jeho pokles. U CFDs nemusí investor očekávající pokles kurzu akcií hledat někoho, kdo mu akcie zapůjčí. Jednoduše mu stačí příslušné CFDs prodat a někdy v budoucnu zpět koupit. Pokud mezitím kurz skutečně klesl, inkasuje investor zisk ve výši rozdílu mezi prodejní a kupní cenou. Na CFDs se nevztahuje tzv. uptick rule – regulace, podle které je možné prodávat akcie pouze poté, co jejich kurz vzrostl. CFDs tak nabízejí relativně nejjednodušší a nejlevnější metodu jak spekulovat na pokles kurzu akcií.

Mark-to-market

U CFDs jsou otevřené pozice oceňovány v reálném čase. Jestliže má investor u otevřené pozice zisk, je mu okamžitě připsán na účet. Pokud má ztrátu, je účet o tuto částku snížen (tzv. mark-to-market). Ve srovnání s akciemi má investor zisk v otevřené pozici k dispozici a může jej použít na další obchod. Nemusí přitom původní pozici uzavřít a připravit se tak o možnost ještě vyššího zisku.