Co je to forex? (měnový trh)

Zjednodušeně řečeno, Forex trh je místo, kde se setkávají banky, podniky, vlády, investoři a obchodníci, aby zde vyměnili měny nebo spekulovali s měnami. Forex trh je často také nazýván “devizový trh” nebo “měnový trh”.

Trh forex je největší a nejlikvidnější trh na světě s průměrným denním obratem 3,98 bilionů USD.

Forex je otevřen 24 hodin denně a 5 dní v týdnu. Nejdůležitější světová forex trhy centra byla umístěna v Londýně, New Yorku, Tokiu, Curychu, Frankfurtu, Hongkongu, Singapuru, Paříži a Sydney. Je třeba poznamenat, že neexistuje žádný centrální trh Forex. Forex je produkt všech velkých bank, kdy každá banka má různé ceny. Obchodování s měnou nám zprostředkovávají makléři přes obchodní platformy.

Stručná historie trhu Forex

V roce 1876 byl zaveden zlatý devizový standard. Zlatý standard byl závazek účastnických zemí zafixovat své domácí měny vůči určitému množství zlata. Národní měna a jiné formy peněz (bankovní vklady a bankovky) se za určitou pevnou částku volně směňovaly za zlato. Šlo o jakousi snahu stabilizace světových měn podle fixace s cenou zlata. Teoreticky to byl dobrý nápad, ale ve skutečnosti vytvořil boom, který nakonec vedl k pádu zlatého standardu.

V období první světové války vedly válečné výdaje k upuštění od zlata tak, aby válčící mocnosti mohly krýt své rostoucí výdaje zvýšenou emisí bankovek. Po skončení první světové války se většina zemí pokusila na zlatý standard přejít zpět přijetím tzv. standardu zlatého slitku i přes růst ceny zlata a inflaci.

Následovalo krátké období hospodářského růstu, které na začátku třicátých let vystřídala hospodářská krize. Mnohé země opět od zlata upustily, ať už kvůli hospodářské neudržitelnosti nebo ztížení zahraničního obchodu.

V roce 1944 se mocnosti světa sešly na Bretton-woodské konferenci, kde byla založena Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) a Mezinárodní měnový fond (IMF). Konference měla za cíl vytvořit stabilní měnový systém, který by využíval benefitů zlatého standardu, ale nenesl jeho rizika. Dalším cílem byla pomoc válkou zasažené Evropě. Výsledkem bylo krytí USD zlatem a navázání ostatních měn na dolar v pevných kurzech. Unce zlata byla fixována na 35 USD.

Co je Forex trading (Obchodování s měnami)?

Forex trading nebo-li forex obchodování probíhá na úrovni individuálních obchodníků. Při forex obchodování se jedná o spekulaci na cenu jedné měny vůči druhé měně. Například, pokud si myslíte, že euro bude stoupat vůči americkému dolaru, můžete nakoupit měnový pár EUR/USD za nižší cenu a pak ho prodat za cenu vyšší. Rozdílná část pak bude tvořit váš zisk. Samozřejmě, pokud si myslíte, že euro vůči dolaru posiluje, ale nakonec posílí dolar, budete ve ztrátě. Je třeba si uvědomit, že forex obchodování přináší zisky, ale také ztráty.

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF 
U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Proč je trh Forex v dnešní době tak populární?

Forexovým obchodníkům se nabízí skvělý potenciální životní styl. Není snadné stát se dobrým forexovým obchodníkem, ale pokud jste rozhodnuti a disciplinovaní, můžete se vám to podařit. Zde je stručný přehled dovedností, které budete potřebovat k dosažení svých cílů na trhu Forex:

Schopnost - prodávat se ztrátou, aniž by jste měli přílišné emoce

Důvěra - věřit v sebe a své obchodní strategie a nemít strach

Čas – stát se nejlepším forex obchodníkem stojí mnoho času

Disciplína - zůstat v klidu a bez emocí v případech konstantního pokušení

Flexibilita - obchodovat úspěšně i přes měnící se podmínky na trhu

Zaměření - zůstat soustředěni na váš obchodní plán

Logické myšlení - dívat se na trh racionálně a přímo

Organizovanost - udržovat a posilovat pozitivní obchodní zvyklostí

Trpělivost - čekat pouze na nejvyšší pravděpodobnosti obchodních strategií v závislosti na vašem plánu

Realismus - nemyslet si, že rychle zbohatnete a pochopit realitu trhu a obchodu

Sebeovládání - jako obchodníci na trhu forex můžete využít pákového efektu a vysoké volatility. Naučíte se efektivní strategie Forex obchodování, budování efektivních obchodních plánů a ledovému klidu. Klíčový je zde money management, protože trh forex pro vás může znamenat v krátkém čase ztrátu mnoha peněz. Klíčem k řízení peněz v obchodování Forex je vždy znát přesnou částku v korunách, která je před vstupem do obchodování v ohrožení a být naprosto smíření s její ztrátou v případě neúspěšného obchodu.

Kdo obchoduje na trhu Forex a proč?

Banky - umožňují na trhu forex obrovské množství komerčních i spekulativních transakcí. Některé velké banky obchodují na trhu forex miliardy dolarů denně.

Firmy - Firmy využívají devizového trhu při placení za zboží ze zahraničí, a také při prodeji zboží nebo služeb v cizích zemích.

Vlády / centrální banky - země a jejich centrální banky hrají na trhu forex důležitou roli, protože mohou způsobit zvýšení či snížení hodnoty měny svého národa, když se snaží kontrolovat nabídku peněz, inflaci a úrokové sazby. Centrální banky mohou využít své devizové rezervy ke stabilizaci trhu.

Hedge fondy - někde kolem 70 až 90% všech devizových transakcí jsou spekulativní. To znamená, že osoba nebo instituce, které nakupují a prodávají měnu nemá v plánu měnu osobně převzít. Cílem transakce je tedy spekulace na pohyb cen u konkrétní měny za účelem zisku. Retail spekulanti (ty a já) na trhu forex jsou v porovnání s velkými hedgeovými fondy, které řídí a spekulují s miliardou dolarů kapitálu každý den, malé ryby.

Jednotlivci - Pokud jste někdy cestovali do jiné země a vyměnili své peníze za peníze jiné měny na letišti nebo banky, tak jste se také podíleli na směně na trhu forex.

Investoři - obchodníci s cennými papíry, kteří řídí velká portfolia svých klientů, využívají devizový trh s cílem usnadnit si operace se zahraničními cennými papíry. Například, investiční manažer řídící mezinárodní akciové portfolio, použije na trhu Forex nákup a prodej několika měnových párů k tomu, aby mohl zaplatit za zahraniční cenné papíry, které chce koupit.

Retail Forex obchodníci - Konečně se dostáváme k maloobchodním Forex obchodníkům (ty a já). Maloobchodní Forex obchodování roste každý den. Zásluhu na tom má dostupnost forex platforem na internetu. Retail Forex obchodníci vstupují na trh nepřímo, buď prostřednictvím brokera nebo banky. Existují dva hlavní typy maloobchodních forex brokerů, kteří nám poskytují možnost spekulovat na měnovém trhu: zprostředkovatelé a obchodníci

Výhody obchodování na Forexu

• Forex je největším trhem na světě, s denním objemem v miliardách dolarů za den. To znamená, že má obrovskou likviditu, která usnadňuje nastupování a vystupování z pozice.

• Můžete obchodovat kdykoliv budete chtít. Můžete vstoupit nebo opustit obchod, kdykoli budete chtít od neděle kolem sedmnácti hodin EST do pátku šestnácti hodin EST.

• Snadný přístup

• Můžete se zaměřit na analýzu jednoho měnového páru

• Možnost obchodovat kdekoli na světě, stačí pouze internet a počítač

• Nižší komisní poplatky než u obchodování s akciemi, komoditami

• Volatilita umožňuje obchodníkům získat zisk ve všech tržních podmínkách, jak v období růstu tak poklesu

Co je to forex