Do čeho raděj neinvestovat v roce 2019?

Hodnotoví investoři se oproti početnějším růstovým investorům řídí mnoha pravidly, které se na první pohled mohou zdát zbytečné. Tak je tomu i u třech sektorů, kterým se hodnotoví investoři vyhýbají obloukem.

Zkuste se, ale na tyto sektory podívat jejich pohledem. Zjistíte, že je k rozhodnutí nenakupovat akcie zmíněných sektorů vedou racionální argumenty.

Jakým sektorům se tedy vyhnout?


  1. Surovinový sektor (Basic Materials) se zabývá získáváním a nakládáním s nerostnými materiály jako jsou ropa, zemní plyn, železné, měděné či zlaté rudy, ale také například dřevo. Jde o společnosti těžařské, důlní, rafinérie, pily, chemičky, ale také společnosti, které se zabývají objevováním nových ložisek.

Proč se mu vyhnout?

Suroviny jsou vždy prvním článkem v řetězci výroby, a proto ještě nenesou významnou přidanou hodnotu, kterou by mohl těžař a prodejce suroviny zohlednit v ceně, resp. marži. Ta je dána cenou na světových trzích a je prakticky nemožné, aby ji samotný těžař dokázal zvyšovat, aniž by ho konkurence nezničila. Koupili byste ropu od šejka, který ji prodává o 50 % dráž než všichni ostatní? Pravděpodobně ne.

Navíc jsou tyto společnosti náchylné na změny v tržním cyklu. Pokud například zažívá útlum ocelářský průmysl, mají těžaři problém udat vytěženou rudu a kvůli jejímu nadbytku na trhu padá cena strmě dolů.

Významní zástupci: Exxon Mobil, Chevron

  1. Technologický sektor (Technology) je pravděpodobně nejpopulárnějším sektorem vůbec. Patří tady společnosti, které se ve většině případů objevily s vynálezem internetu. Jsou to poskytovatelé informačních služeb, telekomunikací, tvůrci aplikací, softwaru, ale také hardwaru. Jednoduše vše, co se točí okolo internetu, počítačů a mobilů.

Proč se mu vyhnout?

Technologické společnosti (a zejména ty, které se profilují jen v abstraktním prostředí internetu) jsou díky své popularitě chybně oceňovány, resp. cenově nadhodnoceny. Prodávají se za naprosto neopodstatnitelné násobky zisků, klidně i přes hodnotu P/E 100. Koupili byste si společnost, u které by se vám investice vrátila až za sto let? Pravděpodobně ne.

Navíc, pokud pamatujete Dot-com bublinu, víte, že v technologiích jsou dnešní vítězové – zítřejšími poraženými. Vzpomeňte si na společnost Nokia, která investovala nesmírné množství kapitálu do vývoje, až to přestala zvládat. Jen tak tak se vyhnula bankrotu, ale všechny její patenty koupila konkurence, kterou už Nokia nikdy nedohnala.

Významní zástupci: Google, Facebook

  1. Sektor veřejných služeb (Utilities) nabízí koncovým zákazníkům, ať už jimi jsou domácnosti či podniky, základní služby, jakými jsou elektrická energie, voda, plyn, případně teplo. Jsou to elektrárny, vodárenské podniky, plynárny či teplárny.

Proč se mu vyhnout?

Je pravdou, že část tohoto odvětví je poměrně stabilně rostoucí, a to především pokud jde o vodu. Ta může být velmi zajímavou hodnotovou investicí. Problém nastává především u elektráren, plynáren či tepláren, jejichž ziskovost mohou ovlivnit výkyvy cen vstupních surovin (uhlí, plyn apod.) a také přílišná státní regulace.

Významní zástupci: NextEra, Duke Energy

Informace a případné závěry v článcích jsou pouze osobními názory autorů a neslouží v žádném případě jako investiční doporučení. Nelze z nich tedy vyvozovat žádnou zodpovědnost za investiční rozhodnutí dalších osob nebo za případné ztráty. Vaše osobní investiční rozhodnutí vždy postavte na svém osobním úsudku.