Jak Probíhá obchodování na Forexu ?

Obchodování probíhá v reálném čase, kdy se prodávají a nakupují jednotlivé měny, které se obchodují v měnových párech . Kurz je vždy uváděn za jednu jednotku první uváděny měny (tzv. Měna základní) vůči druhé měně v páru (tzv. Měna křížová ). Např. kurz EUR / USD 1,4916 znamená, že 1 EUR má hodnotu 1,4916 USD.

Princip obchodování spočívá v tom, že souběžně nakupujete jednu měnu a prodáváte druhou měnu. Za nákup první měny platíte prodanou měnou. Na forexovém trhu můžete spekulovat nejen na vzestup kurzu, ale také jednoduše i na jeho pokles.

Co je spread ?

Spread je rozdíl mezi nejlepší nabídkou (kurz, za který může investor koupit) a poptávkou (kurz, za který může prodat ) a je nákladem investora. Je vyjádřením pohybu, o který musí jít kurz příznivým směrem, než začne být obchod ziskový.

Například: Pokud nakoupíte EUR za USD při kurzu 1,47365, obratem byste ho byli schopni ihned prodat za kurz 1,47341 . Rozdíl činí 0,00024 a jelikož se spread uvádí v desetitisícinách, spread činí v tomto případě 2,4.

Možnost vydělávat i na vzestupu a poklesu kurzu

Chcete-li např. Spekulovat na posílení (růst kurzu) EUR, je třeba si vybrat měnový pár, kde je EUR zastoupeny, např. EUR / USD, EUR / GBP atd. Nakupujete EUR a budete v tzv. Dlouhé pozici (long). Na obrázku viz níže byste nakupovali EUR a prodávaly USD za kurz 1,48756.

Pokud chcete spekulovat na oslabení (pokles kurzu) EUR, prodáváte EUR a budete v tzv. Krátké pozici (short). EUR byste v tomto případě prodávaly a USD nakupovali za kurz 1,48732. Pokud budete v dlouhé pozici (nakoupili jste EUR vůči USD) a kurz bude z původní "nákupní" hodnoty 1,48756 růst (např. 1,48930; + 0,117%)), bude vaše investice zisková.

Díky pákovému efektu 1:50 dosáhnete z vloženého vkladu 50 násobné zhodnocení proti změně podkladového aktiva, tedy 5,84%, tj. Na 2 000 USD vkladu při změně podkladového aktiva o 0,117% dosáhnete výnosu 5,84%, 116,7 USD. Pokud bude kurz klesat pod hranici 1,48756, budete na své investici přodělávat.

Pokud budete v krátké pozici (prodali jste EUR vůči USD) a kurz bude z původní "prodejní" hodnoty 1,48732 růst (např. Na 1,48927; + 0,131%)), bude vaše investice ztrátová. Díky pákovému efektu 1:50 dosáhnete z vloženého vkladu 50 násobné znehodnocení proti změně podkladového aktiva, tedy -6,57%, tj. Na 2 000 USD vkladu při změně podkladového aktiva o + 0,131% dosáhnete ztráty -6,57%, -131, 5 USD. Pokud bude kurz klesat (EUR oslabí a USD posílí), budete na své investici vydělávat.

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF 
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Finanční páka a zajištění

Velkou výhodou a zároveň i rizikem při obchodování na Forexovém trhu je tzv. Pákový efekt (leverage), který může mnohonásobně zvýšit vaše zisky ale také ztráty a umožňuje dostupnost obchodování i pro investory s nižším vstupním kapitálem. Finanční páka tak umožňuje dosahovat se stejným kapitálem vyšších zisků a současně využívat menších pohybů kurzu.

Jejím použitím se ale zvyšuje podstupované riziko. Například při investici 2 000 USD můžete obchodovat s objemem až 100 000 USD (2 000 USD x páka 50 = 100 000 USD). Jelikož se měnové páry standardně obchodují v tzv. Lotech, při využití marže tak postačí pro otevření pozice pouze 200 jednotek dané měny.

Velikost kontraktu U (OBCHODOVATELNÉ MNOŽSTVÍ)

"Pip" hodnota je spojena s každým lotem přesnými výpočty a zisk / ztráta na pozici jsou automaticky převedeny do měny na daném účtu. Např. na účtu v EUR bude vykázán zisk / ztráta generovaný / av EUR, ať už se jedná o jakýkoliv instrument. Velikost lotu je pro všechny indexy ve skutečnosti 1 kontrakt (např. 1 US 30, 1 UK 100, atd.).

U většiny indexů je stanovené minimální zobchodované množství (počet kontraktů) na 1. Pouze u indexu Nikkei JPN 225 je minimální množství 100 kontraktů a hongkongského indexu HKG 33 je minimální množství stanoveno na 10 kontraktů. CENA pipů / tick po provedení zisku / ztráty na účet v dané měně odpovídá hodnota pipu jednotlivým produktům.

Pokud je účet denominovaný v USD, pak zisk / ztráta bude vypočten / av USD. Cena pipu tak bude zohledněna kurzem konverze, který v tomto případě bude GPB / USD. Pokud by byl kurz GBP / USD 1,6400, pak cena pipu bude 1,6400 pomocí které se promění všechny zisky / ztráty při obchodování s indexem UK 100 na USD.

Například: Pro Dow Jones Mini Futures kontrakt (výchozí futures kontrakt pro index US 30), činí hodnota 1 bodu 1 USD. Pro CFD index US 30 je 1 pip hodnocen 1 USD. Minimální zobchodované množství je 1 kontrakt, tedy hodnota pipu bude 1,00 násobeny minimálním zobchodovaným množstvím, tedy 1.