Forex - výkladový slovník pojmů

b c d e f g h i j l m o p r s t u v z

Forex pojmy - písmeno f

Fed

Zkratka pro Federal Reserve System (Systém federálních rezerv) v USA.
Je velmi podobná Fibonacci Obratu a určená pro determinaci konce třetí vlny. Na rozdíl od Fibonacci Obratu tento nástroj není postaven pouze na jedné trendové linii, ale na dvou vlnách.
Finanční instrumenty, které jsou tvořeny jako kombinace produktů finančního trhu. Pojem finanční derivát se používá na označení swapů, opcí, contract for difference (CFDs), termínových kontraktů futures a forwards a cenných papírů obsahujících tyto instrumenty. Finanční deriváty se mohou vázat k úrokové sazbě, měně, komoditě, indexu nebo akcii.
Na svých zasedáních rozhoduje o změně nebo zachování úrokových sazeb. Tvoří ho sedmičlenná Rada guvernérů Fed-u (včetně prezidenta - v současnosti je jím Janet Yellen) a pěti prezidentů oblastních bank Federálního rezervního systému. Prezidenti oblastních bank se na každém zasedání mění, protože Federální rezervní systém tvoří 12 oblastních bank.
Fundamentálního nebo technický přístup ke investování a obchodování?
Na rozdíl od kontraktů typu forward jsou kontrakty futures standardizovány a jsou obchodovány na devizových burzách.

cs sk