Benchmark

Představuje výkonnost předem určené skupiny cenných papírů, která se používá na porovnání. Touto skupinou cenných papírů se mohou rozumět například publikované indexy, nebo může být přizpůsobená určité investiční strategii.


Související pojmy    cs sk