Cenný papír

Právní nárok majitele vůči tomu, kdo je v něm zavázaný. Cenné papíry se mohou vydávat v listinné nebo zaknihované (dematerializované) podobě. Podle ztělesněného práva v cenném papíře rozlišujeme zbožové papíry, papíry peněžního trhu a papíry kapitálového trhu.

Cenné papíry kapitálového trhu je možno rozdělit na majetkové a dluhové nebo na s pevným úročením, s proměnlivým úročením, nulovými platbami, s proměnlivým výnosem. Podle převoditelnosti je možné rozdělit cenné papíry na doručitele (majitele) a na jméno.


Související pojmy    cs sk