Inflace

Zvýšení cen spotřebního zboží a služeb za určité období v ekonomice se nazývá inflace. Inflace vede k růstu cen zboží, což má za následek pokles kupní síly. Všeobecně řečeno, inflace je běžně součástí ekonomického systému. Experti na ekonomické záležitosti vidí inflaci jako normální jev. Nicméně pokud inflace překročí určité meze, pak se stává vážným problémem pro peněžní plánování hospodářství.

Příčiny inflace
Nadměrný přebytek peněz je jednou z hlavních příčin inflace. Když je poptávka po penězích přibližně rovná nabídce, pak je vše v pořádku. Nicméně pokud poptávka převyšuje nabídku, vzniká inflace. Je zřejmé, že když má člověk peníze v kapse, touha po utrácení se také zvyšuje. Nadměrné peněžní zásoby jsou také jednou z příčin inflace a výzvou pro ekonomické plánovače.

Zvýšení nákladů
na výrobu je také jednou z příčin inflace. Když producent vnímá, že se výrobní náklady zvýšily, určitě zvýší cenu výrobku, aby se jeho zisk také navýšil. Vzhledem k nárůstu výrobních nákladů a stoupajícím cenám produktů je konečná zátěž převedena na spotřebitele.

Předběžná inflace
nastane, když podmínky ekonomiky nejsou ideální. Inflace má rostoucí trend a pracovníci očekávají inflaci v blízké budoucnosti. Na základě toho požadují od zaměstnavatele zvýšení mezd. Pokud se mzdy nezvýší, mohlo by to vyvolat stávku. Navýšení mezd tímto způsobem má potom také přímý vliv na navýšení inflace.

Národní dluh
je také jednou z hlavních příčin inflace a to nejen u rozvojových, ale i vyspělých zemí. Když má země schodek rozpočtu, tedy příjmy jsou nižší než výdaje, musí si půjčit peníze od finančních institucí a centrálních bank. Tyto peníze musí být vráceny spolu s úroky. Aby se ale dluhopisy vydávané touto zemí staly pro zahraniční investory atraktivní, stát často zvýší ceny spotřebního zboží a služeb a tím se navýší inflace.


Související pojmy    cs sk