Limitovaný pokyn - (Limit Order)

Obchodní pokyn, který určuje limitní cenu, za kterou má broker pokyn vykonat. Obchod se uskuteční jen pokud broker dosáhne limitní nebo lepší ceny.


Související pojmy    cs sk