Slippage

Neboli skluz, je rozdíl mezi požadovaným a skutečným plněním při zadání příkazu.

Na rychlejších trzích se stává, že příkaz dostane slippage několik pips – což může znamenat vyšší cenu, než kterou jsme předpokládali a to je zejména u intradey obchodování (vyhlašování zpráv). Při několika pozicích za den jde o velmi nepříznivou okolnost. U pozičního obchodování nehraje slippage velkou roli.

Se slippage se setkáváme zejména při vyhlašování zpráv (fundamentálních výsledků ekonomik, případně jiných zpráv). Celkově vzato se slippage vyskytuje hlavně v rychlejších trzích ale i trzích pomalejších ale s menší intenzitou.


Související pojmy    cs sk