Výroční zpráva

Je to publikace, kterou každoročně vydávají akciové společnosti a je volně přístupná všem akcionářům i potenciálním investorům. Obsahuje podrobné finanční údaje, informace o aktivech, pasivech, příjmech, výdajích a výnosech firmy za předchozí rok.

Má informativní charakter a je také účetní informací vyžadovanou zákonem z důvodu seznámení investorů s finančním stavem firmy. Často býva doplněna prezentací filozofie činnosti a výsledků firmy.


Související pojmy    cs sk