Bilanční hodnota fondu

Koeficient P/B podílového fondu představuje vážený průměr ukazatelů P / B všech akcí, které jsou v portfoliu fondu.

Co je to Bilanční hodnota fondu

Bilanční hodnota aktiv představuje celkovou částku aktiv, od kterých se odečítají pasiva fondu. Ukazatel P / B akcie společnosti se vypočítává cestou rozdělení tržní ceny jejích akcií, které se nacházejí v obratu, tržní hodnotu aktiv společnosti a následnou korekcí získaného ukazatele počtem akcií nacházejících se v oběhu.

Akcie se zápornou bilanční hodnotu aktiv se z výpočtů vylučují. Při výpočtu průměrného P / B fondu Morningstar připisuje každé akci váhu v souladu s její váhou v portfoliu fondu. Znamená to, že akcie s většími pozicemi mají proporcionálně větší vliv na konečný ukazatel fondu P / B.


Související pojmy    cs sk