Co je Vyvážený fond

Vyvážený fond (Balanced Fund) je Kategorie podílových fondů, které diverzifikují portfolio prostřednictvím rozdělení aktiv mezi obligace, akcie, privilegované akce, čímž se snaží zajistit stabilní příjem a růst. Tyto fondy mají také pojmenování hybridní fondy (hybrid funds). Pro identifikaci investičního stylu těchto fondů pro ně analytická společnost Morningstar sestavuje dvě matrice: matrici investičního stylu fondu, specializujícího se na akcie a matrici investičního stylu fondu specializujícího se na cenné papíry s pevným výnosem.


Související pojmy    cs sk