Vyvážená investiční strategie

Vyvážená investiční strategie (Balanced investment strategy)- Metoda rozdělení aktiv a řízení portfolia podílového fondu zaměřena na vyvážení výnosnosti a míry rizika.

Vyvážené portfolio může zahrnovat obligace, zabalené finanční produkty a vysoce likvidní nástroje srovnatelné s hotovostí, například pokladniční poukázky.


Související pojmy    cs sk