Vzájemný fond

Vzájemný fond - (Mutual Fund) - Americký termín pro fond, který má formu akciové společnosti.

Fond představuje portfolio akcií, obligací a / nebo hotovosti, které investiční společnost řídí jménem a na základě dohody s množstvím investorů. Když si investoři kupují akcie fondu, získávají podíl v širokém investičním portfoliu, jehož majiteli jsou spolu s ostatními akcionáři fondu. Manažer vzájemného fondu investuje svěřené finanční prostředky v souladu s investičními cíly, které jsou v prospektu fondu.


Související pojmy    cs sk