Důležité pojmy na forexu

Akcie – označení cenného papíru, který je spojený s právem vlastníka podílet se na řízení společnosti, na jejím majetku, zisku atd.

Ask – poptávková cena, která je k dispozici obchodníkovi pro nákup některého z obchodních nástrojů.

Backtest – ověřování obchodní strategie podle záznamů z minulosti. Obchodník se vyhne riziku ztráty peněz vyzkoušením své strategie na již známých datech.

Bid – nabídková cena, kterou se obchodník pokouší odkoupit určitý finanční instrument.

Broker - firma nebo jednotlivec, který zprostředkovává transakce mezi obchodníkem a trhem. Ulehčuje obchod mezi dvěma stranami a na oplátku si pobírá část zisků.

Cash flow – rozdíl mezi příjmy a výdaji finančních prostředků za určité období.

CFD – Contract For Difference – kontrakt na vyrovnání rozdílu. Jde o smlouvu mezi dvěma stranami, která přikazuje kupujícímu zaplatit rozdíl mezi aktuální hodnotou a cenou v předem stanovené době. Umožňuje investorovi těžit z nárůstu nebo poklesu cen bez nutnosti reálného vlastnictví instrumentu.

Denní obchodování – investování v rámci jednoho dne. Pozice instrumentů se otvírají a zavírají v krátkém časovém úseku.

Dlouhá pozice – situace, kdy investor nakoupil finanční nástroj a očekává, že u něho poroste tržní cena.

Emise – jde o vydání cenných papírů, tedy jejich vystavení, zveřejnění a uvedení do oběhu. Provádějí se přímo společností nebo přes banky.

Equity majetek - hodnota finančních prostředků na obchodním účtu po odečtení zisku a ztrát z aktivního obchodu.

Finanční páka – mechanismus, který umožnuje obchodování s řádově vyšším kapitálem, než je na účtu. Určí se poměrem mezi reálnou a obchodní sumou. Poměr také představuje případnou hodnotu zisku nebo ztráty.

Forex devízový trh - zkratka Foreign Exchange. Největší mimoburzovní trh s vlastními pravidly a s celodenním záběrem.

Fundament, fundamentální zpráva – informace, které ovlivňují vývoj cen na burze. Jejich vyhlášení může přinést neočekávané chování trhu.

Futures, futures kontrakt – dohoda o směně nějaké komodity v předem sjednané kvalitě, ceně a datu. Jde o jeden ze základních obchodních nástrojů.

Gap – jde o velký skok cen, který většinou vzniká přes víkend. Může být závislý na nečekaných ekonomických nebo geopolitických událostech. Dá se označit jako cenová mezera mezi uzavřením a otevřením burzy.

Indikátor – pomocný nástroj v obchodních platformách, podle kterého lze správně načasovat vstup na určitou pozici.

Insider trading – obchodování na základně důvěryhodných informací dosažených v rámci vnitřní struktury společnosti nebo státu. Přináší velkou výhodu při obchodu na daném trhu.

Jistina – zapůjčený finanční obnos. Dlužník platí za půjčení této částky odměnu věřiteli.

Komodity – významné instrumenty (obilí, drahé kovy, ropa atd.), které v dnešní době slouží hlavně jako prostředky pro obchod pomocí derivátů (futures, opce apod.).

Krátká pozice - situace, kdy investor prodal finanční nástroj a očekává, že se u něho navýší tržní cena.

Lot – pevně stanovené množství konkrétního obchodovatelného aktiva. Jedná se nákupní a prodejní jednotku, kterou si stanovuje burza nebo broker.

Makrodata – pravidelné zprávy vyhlašované v rámci jednotlivých ekonomik. Ovlivňují ceny na aktuálním i budoucím trhu.

Margin marže – částka potřebná pro otevření určité obchodní pozice. Při využití finanční páky je potřeba počítat s dostatečným kapitálem na pokrytí případné hodnoty ztráty v daném poměru k objemu obchodu.

Market Maker – brokerská společnost, která tvoří trh. Má povinnost ohodnotit ceny jednotlivých instrumentů a nabízet je k obchodu.

Měnový pár – kombinace dvou měn, která vytváří obchodovatelnou jednotku. Vždy platí, že jednu měnu obchodník nakupuje a druhou prodává. Poměr mezi cenami se vyjadřuje kurzem.

Money management – vlastní pravidla nakládání s kapitálem investora. Cílem je minimalizovat rizika v případě nepovedeného obchodu a dlouhodobě se držet v zisku.

Opce – finanční deriváty, které dávají investorovi právo nakoupit nebo prodat instrument za určitou cenu a v určité době.

Overnight – obchod, u kterého zůstává pozice otevřena do následujícího dne. Může být zatížen poplatky pro brokera.

Pip – bod - nejmenší jednotka u pohybu cen měnových párů. Většinou jde o změnu na čtvrtém desetinném místě.

Platforma – software, který slouží k online zadávání obchodních příkazů, sledování statistik a informací. Jednotliví brokeři využívají rozdílné programy, ale nejčastějším z nich je Meta Trader 4 (MT4).

Pozice – investice do určitého finančního nástroje. Nákup odpovídá otevření pozice, naopak prodej jejímu uzavření.

Rollover – skoková změna z důvodu uzavření a otevření pracovního dne burzy. Významná je u obchodování s CFD, kdy se s cílem zisku odhaduje, zda bude skok kladný nebo záporný.

Scalping – nejrychlejší a zároveň nejrizikovější obchodní strategie založená na sekundových nebo minutových nákupech a prodejích. Vyžaduje velmi striktní plánování.

Spread – rozdíl mezi nákupní (Ask) a prodejní (Bid) cenou. U Forexu se počítá většinou v pipech.

Swap – korekce u měnových párů nebo jiných instrumentů na konci obchodního dne ve 24:00. Určuje se dle aktuálních úrokových rozdílů daných měn a pohybuje se o tzv. swapové body.

Technická analýza – nejčastější a nejúčinnější metoda předpovědi vývoje cen na trhu. Využívají se při ní různé formy grafů dostupných dat, které určují poptávku a nabídku sledovaného instrumentu.

Trader – člověk, který spekuluje s pohybem cizích měn a dalších instrumentů a vydělává na jejich rozdílech. Trader nemá v úmyslu dané aktivum vlastnit, jen po určitou dobu přebírá práva s ním obchodovat s cílem dostat se k zisku.

Volatilita – kolísavost kurzu nebo ceny. Vyšší volatilita přináší větší možnosti při obchodování a naopak.

Zastavení ztrát – využití příkazu Stop-Loss, který zastaví obchod na předem stanovené hranici. Zamezuje zvyšování ztrát v případě nenadálých pohybů na trhu.


Související pojmy    cs sk