Futures

Na rozdíl od kontraktů typu forward jsou kontrakty futures standardizovány a jsou obchodovány na devizových burzách.

Futures je obchod, ze kterého vyplývá pro kupujícího povinnost odebrat a pro prodávajícího povinnost dodat podkladové aktivum v době splatnosti a za cenu dohodnutou na burze. Na burze se obchoduje pouze s vybranými měnami, a pro jednotlivé měny je stanoveno minimální obchodované množství (lot).


Související pojmy    cs sk