Market Order

Tímto příkazem zadáváte, že chcete nakoupit nebo prodat za aktuální cenu, kterou právě vidíte -která je na trhu. Běme několika setin se váš příkaz zrealizuje a vy jste vstoupili nebo vystoupili z trhu. Prostě jen kliknete myší a příkaz je proveden.

Příklad: chcete nakoupit pár EUR/USD a aktuální cena je např 1,2200. Protože spread je 3body, můžete kupovat za 1,2203 a prodávat za 1,2200. To bude vaše plnění v některé ze stran, když zadáte příkaz za trh. Pokud se cena pohne, program vás na to upozorní a exekuce nenastane – pokud nechcete akceptovat novou cenu.


Související pojmy    cs sk