Forex - Slovník

a b c d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v z

Forex pojmy - písmeno l

Schopnost okamžitě změnit investici za hotové peníze bez podstatného snížení ceny. Schopnost trhu v daném případě určitého cenného papíru absorbovat průměrné množství nákupů a prodejů s přijatelnými změnami cen. Jedná se o jednu z nejdůležitejších charakteristik dobrého trhu.
Tento příkaz používáte ke vstupu, když chcete cenu lepší ,než je momentálně na trhu. Čekáte, až si cena na trhu dojde k vaší požadované ceně, teprve potom nastane exekuce do trhu.
Cena stanovená při vystavení limitovaného pokynu u makléře. Definuje maximální nákupní cenu nebo minimální prodejní cenu, při které je pokyn vykonatelný.
Obchodní pokyn, který určuje limitní cenu, za kterou má broker pokyn vykonat. Obchod se uskuteční jen pokud broker dosáhne limitní nebo lepší ceny.
Specifikem obchodování s většinou finančních instrumentů na nejrůznější podkladová aktiva (akcie, komodity, měny) je zcela zásadní skutečnost, že obchodní operace je možno realizovat oběma směry. To znamená, že své obchodní pozice můžete otevírat jako nákupní pro spekulaci, že ceny vybraného aktiva porostou, nebo můžete otevřít pozici prodejní pro případnou spekulaci na pokles ceny aktiva.


    cs sk