CFD akcie

Pod zkratkou CFDs se skrývá anglický výraz Contract for diference, což je smlouva mezi dvěma smluvními stranami, neboli kupujícím a prodávajícím.

Co jsou to CFDs akcie?

CFD akcie jsou velmi důležitým a hojně využívaným instrumentem pro investování nejen online. Přináší nám pákový efekt a flexibilitu. V odborné terminologii jsou finančním derivátem, který se odvozuje od finančního nástroje daného podkladového aktiva – může jím být akcie, komodity, indexy, ale i akciový index, na který se váže. Cena CFDs akcie se určuje dle nabídky a poptávky podkladového aktiva, neboli zrcadlí pohyb jeho ceny.

Proč obchodovat s CFD akciemi?

Díky CFD se totiž můžete účastnit obchodování s cennými papíry či komodity a nemusíte ani jedno z těchto podkladových aktiv vlastnit. Oproti přímému obchodování s akciemi se u CFD akcie neplatí celá cena, ale pouze její část. V praxi se nejčastěji jedná o 10 % z ceny akcie. Investor tak získává značnou finanční páku, kdy i po malém růstu ceny akcie dokáže vygenerovat vysoký zisk. Na druhé straně mince je samozřejmě možná i vysoká ztráta, které se dosahuje rovněž velmi snadno. Důležité tak je, pamatovat při obchodování s CFD akcie i na toto riziko.

CFD jsou mohou vyhovovat těm investorům, kteří se chtějí zabezpečit proti ztrátě z otevřených pozic akcií, nebo v druhém případě z vlastnictví jiných investičních nástrojů. Rovněž jsou CFD zajímavé pro investory, kteří spekulují na pokles či růst akcií. V poslední řadě je lze doporučit agresivním investorům hledající vysoké zisky či ztráty.

Zajímavostí je, že CFD nejsou povoleny ve Spojených státech amerických. Mohou za to restrikce komise USSEC pro OTC (Over the Counter) finanční instrumenty.

Jak probíhá obchodování s CFD?

Pokud máte v plánu obchodovat s CFD, měli byste také znát průběh takového obchodování. U CFD obchodu se nesetkáte se standardními smluvními podmínkami. Každý poskytovatel si může vytvořit vlastní, přičemž podstatná část těchto podmínek je společná.

V prví fázi se tak zvaně obchod s určitým instrumentem otevírá mezi kupujícím a prodávajícím. Na základě toho se otevírá pozice instrumentu, kterou uzavřeme až zpětným obchodem, jelikož CFD nemá žádnou expiraci. Aby došlo k uzavření pozice, je nutné nejdříve provést vyrovnání, neboli platbu mezi smluvními stranami (realizace zisku či ztráty).

Počítejte také s možností přítomnosti poplatků u daného poskytovatele obchodování. CFD neexpirují, proto poskytovatel může inkasovat poplatky v podobě rozpětí nákup/prodej, provizí, nočních poplatků, ale rovněž i poplatků za správu účtu. Ty prakticky můžete inkasovat i vy, záleží na tom, jakou smluvní stranu tvoříte.

Výhody CFD oproti obchodování s akciemi:

  • Účast v obchodování s cennými papíry bez přímého vlastnictví
  • Vysoká flexibilita
  • Vysoká finanční páka – vysoké zisky i při malém růstu ceny akcie
  • Spekulace na pokles či růst ceny akcií
  • Bez limitu množství obchodovaných CFD
  • Obchodování i s menším kapitálem

Související pojmy    cs sk