Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

byla vytvořena pro ochranu účastníků trhu a veřejnosti před podvody, manipulací, zneužíváním a systémovým rizik spojeném s deriváty, jak futures tak swapy, a podpoře transparentního, otevřeného a konkurenceschopného a finančně zdravého trhu.

Komise hlídá trhy s deriváty před nejrůznějším zneužíváním a snaží se zajistit ochranu peněžních prostředků klientů. Dále se agentura snaží omezit riziko trhu s futures a swapy na ekonomiku a veřejnost.


Související pojmy    cs sk