XTB

CySec

Komise pro cenné papíry a burzu nebo-li CySEC je agentura, která reguluje finanční odvětví na Kypru. Jako člen Evropské unie musí předpisy a činnosti této organizace splňovat směrnici Evropské unie o trzích finančních nástrojů nebo směrnici MiFID

CySEC má řadu povinností, mezi něž patří:

 1. Dohled a provoz kyperské burzy cenných papírů.
 2. Dohled nad vydáváním cenných papírů kótovaných na burzách na Kypru, v systémech kolektivních investic a společnostech s licenční investiční službou.
 3. Kontroluje společnosti, které jsou obchodováné na kyperské burze, stejně jako brokery a makléřské firmy, investiční poradce a správce podílových fondů.
 4. Shromažďujte informace potřebné pro výkon svých povinností, včetně informací poskytnutých písemně od všech osob a organizací, které mohou poskytnout tyto informace.
 5. Poskytuje licence investičním odborníkům, poradcům, investičních firmám a brokerům.

Centrála společnosti CySEC se nachází v hlavním městě Nikósie, v Kyperské republice. Pravomoce Cysec se řídí prostřednictvím smérnice MiFID 31 zemí Evropského hospodářského prostoru.

Oficiální webová stránka regulátora se nachází na adrese www.cysec.gov.cy.


Související pojmy  cs sk
  xtb
  Začněte obchodovat
  xtb