CySec

Komise pro cenné papíry a burzu nebo-li CySEC je agentura, která reguluje finanční odvětví na Kypru. Jako člen Evropské unie musí předpisy a činnosti této organizace splňovat směrnici Evropské unie o trzích finančních nástrojů nebo směrnici MiFID

CySEC má řadu povinností, mezi něž patří:

  1. Dohled a provoz kyperské burzy cenných papírů.
  2. Dohled nad vydáváním cenných papírů kótovaných na burzách na Kypru, v systémech kolektivních investic a společnostech s licenční investiční službou.
  3. Kontroluje společnosti, které jsou obchodováné na kyperské burze, stejně jako brokery a makléřské firmy, investiční poradce a správce podílových fondů.
  4. Shromažďujte informace potřebné pro výkon svých povinností, včetně informací poskytnutých písemně od všech osob a organizací, které mohou poskytnout tyto informace.
  5. Poskytuje licence investičním odborníkům, poradcům, investičních firmám a brokerům.

Centrála společnosti CySEC se nachází v hlavním městě Nikósie, v Kyperské republice. Pravomoce Cysec se řídí prostřednictvím smérnice MiFID 31 zemí Evropského hospodářského prostoru.

Oficiální webová stránka regulátora se nachází na adrese www.cysec.gov.cy.


Související pojmy    cs sk