Ratingové agentury

Rating je schopnost daného subjektu plnit své závazky

Pomocí počátečních písmen abecedy (A až D) a jejich kombinací s malými písmeny, příp. znaménky ± vyjadřují ratingové agentury svá hodnocení zemí, bank, společností. Nejvyšší hodnocení je AAA (Aaa). Nejvýznamnější ratingové agentury: Moody ‘, Standard & Poor, Fitch a jiné.

Ratingové symboly a kategorie vybraných ratingových agentur - Standard and Poor / Moody / ‘FITCH Ratings

  • Dlouhodobé
  • Krátkodobé
  • Dlouhodobé
  • Krátkodobé
  • Dlouhodobé
  • Krátkodobé

Investiční stupeně

Dlužník nejvyšší kvality – extrémně silná schopnost plnit finanční závazky

AAA

A1 +
A1
A2
A3

Aaa

P1
P2
P3

AAA

A1 +
A1
A2
A3

Silná schopnost plnit finanční závazky – malý rozdíl v porovnání s AAA

AA +
AA
AA-

Aa1
Aa2
Aa3

AA +
AA
AA-

Silná schopnost plnit finanční závazky – může však být ovlivněna konjuktálnym cyklem a okolím

A +
A
A-

A1
A2
A3

A +
A
A-

Dostatečná schopnost plnit finanční závazky konjunkturu a okolí ji však mohou značně ovlivnit

BBB +
BBB
BBB-

Baa1
Baa2
Baa3

BBB +
BBB
BBB-

Spekulativní stupeně

Tato kategorie má spekulativní elementy – schopnost plnit závazky je zajištěna jen když je konjunkturální okolí stabilní


BB +
BB
BB-
B +
B
B-

B
C
D

ba1
ba2
BA3
B1
B2
B3

NP

BB +
BB
BB-
B +
B
B-

B
C
D

Existuje akutní nebezpečí, že dlužník bude plnit závazky jen s námahou

CCC +
CCC
CCC-

Caa1
CAA2
Caa3

CCC +
CCC
CCC-

Obligace s vysokým stupněm špekulatívnosti

CC

CC

CC

Velmi malá pravděpodobnost včasného a úplného plnění

C

C

C


Související pojmy    cs sk