National Futures Association (NFA)

je samoregulační organizace pro deriváty v USA, včetně futures, obchodování s měnami (Forex) a OTC deriváty (swapy).

NFA je nezisková, nezávislá regulační organizace. Nepodléhá žádným trhům. Není to obchodní sdružení. NFA vyvinula a vynucuje pravidla, která chrání integritu trhu, chrání investory a pomáhá členům plnit své regulační povinnosti a to již více než třicet let.

Členství v NFA je povinné a zajišťuje, aby každé podnikání zahrnující veřejnost na derivátových burzách v USA a na maloobchodním devizovém trhu splňovalo stejně vysoké standardy profesionálního chování. Členství NFA je také povinné pro swapové obchodníky.


Související pojmy    cs sk