Čo to je Ukazovateľ cena/výnosy (P/E) u akcií

Cena / výnosy (Price / Earnings) - P / E akcie spoločnosti sa vypočítávajá prostredníctvom delenia trhovej ceny týchto akcií na zisk na akciu za posledných 12 mesiacov.

P/E akcií spoločnosti sa vypočítavajú prostredníctvom delenia trhovej ceny týchto akcií na zisk na akciu za posledných 12 mesiacov. Pri výpočte priemernej hodnoty P/E Morningstar pripisuje akciám každej spoločnosti váhu v súlade s ich percentuálnym podielom v portfóliu.

Znamená to, že väčšie pozície majú proporcionálne väčší vplyv na konečnú hodnotu ukazovateľa P/E.

Vysoké P/E zvyčajne hovorí o tom, že trh je pripravený platiť za akcie spoločnosti vyššiu cenu v nádeji na jej schopnosť podstatne zväčšiť svoj zisk. P/E môže byť „umelo nafúknutý“.

Je to vtedy, ak má spoločnosť veľmi slabé ukazovatele za minulý rok a znamená to, že hodnota čitateľa v zlomku je veľmi nízka. Nízky P/E znamená, že trh nie je presvedčený o schopnosti firmy dosahovať v budúcnosti väčšie zisky. Súčasne to však môže znamenať aj to, že trh si nevšimol tieto akcie a podhodnotil ich potenciál rastu.

Tohto pohľadu sa pridržujú hodnotovo orientovaní súkromní a inštitucionálni investori. Pozri tiež Matrica investičného štýlu fondu, špecializujúceho sa na akciách domáceho trhu (Domestic-Equity Style Box).
    cs sk