Forex - Slovník

a b c d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v z

Forex pojmy - písmená b

Dokumentačná činnosť je mimoriadne dôležitá a zároveň veľmi podceňovaná a zanedbávaná súčasť tradingu nielen na Forexe.
Obchodná bilancia alebo bilancie medzinárodného obchodu sa meria odčítaním počtu dovozov od počtu vývozov. Prebytok obchodnej bilancie nastáva, keď krajina exportuje viac ako dováža. Kým opačný scenár je známy ako obchodný deficit. V slabej ekonomike môže byť obchodný prebytok výhodný, pretože vytvára pracovné miesta, v silnej ekonomike môže obchodný deficit viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti cien a zníženie inflácie. BOT má silný vplyv na HDP, menové hodnoty, infláciu a zamestnanosť. Ministerstvo obchodu USA zverejňuje mesačné a štvrťročné výsledky.
Medvedí pohltenie (Bearish engulfing) je pravým opakom formáciám býčieho pohltenie (Bullish engulfing).
Túto sviečkovú formáciu používajú obchodníci ako indikáciu toho, že dosavdní uptrend na trhu sa chystá obrátiť, alebo dosiahol zatiaľ svojho maxima.
Predstavuje výkonnosť vopred určené skupiny cenných papierov, ktorá sa používa na porovnanie. Touto skupinou cenných papierov sa môžu rozumieť napríklad publikované indexy, alebo môže byť prispôsobená určitej investičnú stratégiu
Koeficient, ktorý meria nestálosť akcií vo vzťahu k celému akciovému trhu. Beta-koeficient S & P; 500 je 1. Každá akcia, ktorá je vyššiu volatilitu než celkový trh má beta-koeficient vyšší ako 1. Ak je beta-koeficient nižší ako 1, cenný papier je považovaný za stálejšie, teda menej riskantné. Konzervatívny investori investujú do akcií s nízkym beta-koeficientom, zatiaľ čo investori majúci radi riziko investujú do akcií s vysokým beta-koeficientom.
Pri akciách a obligáciách predstavuje sumu peňazí, ktorá sa vracia investorovi pri investovaní. Niekedy sa tiež nazýva miera výnosnosti.
Sú spoločne označované ako "kvóta". Dopyt (BID) predstavuje najvyššiu cenu, za ktorú je kupec ochotný kúpiť akciu, zatiaľ čo ponuka (ASK) predstavuje najnižšiu cenu akceptovateľnú predávajúcim.
Koeficient P/B podielového fondu predstavuje vážený priemer ukazovateľov P/B všetkých akcií, ktoré sú v portfóliu fondu.
Termín používaný pre najviac cenené a najkvalitnejšie akcie. Akcie spoločností, ktoré majú dobré meno s ohľadom na kvalitu, spoľahlivosť a schopnosť vytvárať zisk. Sú zvyčajne menej rizikové ako ostatné akcie. Kmeňová akcia veľké, dobre známej spoločnosti so stabilným vývojom zisku a dividendových platieb v dlhšom časovom období. Je to spoločnosť celonárodne známa kvalitou svojich služieb a produktov, jeho spoľahlivosťou a schopnosťou produkovať zisk v lepších aj horších ekonomických podmienkach.
Boomeronomika - Investičná stratégia, založená na kúpe akcií priemyselných sektorov, ktorých podnikanie je orientované na pokolenie „baby boomers“ (t. j. na Američanov narodených v päťdesiatych rokoch minulého storočia, v čase demografického boomu), napríklad biotechnologického sektora, zdravotníctva a podobne.
Údaje o obchodných inventárov uvádza Ministerstvo obchodu USA. Ukazujú, koľko zásob sa nakupuje, a ďalej tak naznačujú objemy predajov.


    cs sk