Forex - Slovník

a b c d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v z

Forex pojmy - písmená d

Deflátor HDP vyjadruje zmenu cien v celkovom HDP. Popri Indexu spotrebiteľských cien (CPI) je HDP Deflátor ďalším spôsobom merania inflácie. Na rozdiel od CPI však nesleduje len pevný spotrebiteľský kôš tovarov a služieb, ale všetky ekonomikou produkované tovary a prevádzkovanej služby.
Derivative fund - Fond, ktorý investuje len do odvodených cenných papierov ako sú futurity, opcie a warranty (opčné listy).
Dividenda je časť ziskov spoločnosti vyplácaná držiteľom prioritných a kmeňových akcií. Pre prioritné akcie je zvyčajne stanovená fixná dividenda, zatiaľ čo vyššie dividend kmeňových akcií sa mení podľa postavenia spoločnosti na trhu a ak sa spoločnosti nedarí alebo ak tak rozhodne jej správna rada, nemusí byť dividendy kmeňových akcií vyplácané vôbec.
Bond Funds Fondy, ktorých minimálne 80 % aktív je investovaných do dlhopisov, majú pomenovanie dlhopisové fondy. Dlhopisové fondy sa delia na dve základné skupiny – fondy zdaňovaných výnosov a fondy komunálnych obligácií.
Jedným z najsledovanejších burzových akciových indexov je Index americkej New York Stock Exchange (NYSE). Hodnota indexu predstavuje priemernú zmenu ceny akcií 30 vybraných spoločností, ktoré sú lídrami vo vybraných oblastiach na trhu. Uvedené firmy sa vyznačujú vysokou mierou kapitalizece, sú aktívne obchodované a zvyčajne vyplácajú akcionárom dividendy.
DTC (Depository Trust Company) Depozitár cenných papierov Je najväčší svetový depozitár cenných papierov, ktorý uschováva cenné papiere v hodnote viac ako 10 triliónov dolárov.
Objednávky tovarov dlhodobej spotreby sa vzťahujú na zákazky na vyššie ceny výrobkov používaných v priemysle, ako sú surová oceľ, výpočtová technika ťažkých strojov, tanky a letadla


    cs sk