XTB

Benchmark

Predstavuje výkonnosť vopred určené skupiny cenných papierov, ktorá sa používa na porovnanie. Touto skupinou cenných papierov sa môžu rozumieť napríklad publikované indexy, alebo môže byť prispôsobená určitej investičnú stratégiu


Súvisiace pojmy    cs sk
    xtb
    Začněte obchodovat
    xtb