Blue chip stock

Termín používaný pre najviac cenené a najkvalitnejšie akcie. Akcie spoločností, ktoré majú dobré meno s ohľadom na kvalitu, spoľahlivosť a schopnosť vytvárať zisk. Sú zvyčajne menej rizikové ako ostatné akcie. Kmeňová akcia veľké, dobre známej spoločnosti so stabilným vývojom zisku a dividendových platieb v dlhšom časovom období. Je to spoločnosť celonárodne známa kvalitou svojich služieb a produktov, jeho spoľahlivosťou a schopnosťou produkovať zisk v lepších aj horších ekonomických podmienkach.


Súvisiace pojmy    cs sk