Inflácia

Zvýšenie cien spotrebného tovaru a služieb za určité obdobie v ekonomike sa nazýva inflácia. Inflácia vedie k rastu cien tovarov, čo má za následok pokles kúpnej sily. Všeobecne povedané, inflácia je bežne súčasťou ekonomického systému. Experti na ekonomické záležitosti vidí infláciu ako normálny jav. Avšak ak inflácia prekročí určité medze, potom sa stáva vážnym problémom pre peňažné plánovanie hospodárstva.

Príčiny inflácie
Nadmerný prebytok peňazí je jednou z hlavných príčin inflácie. Keď je dopyt po peniazoch približne rovná ponuke, potom je všetko v poriadku. Avšak ak dopyt prevyšuje ponuku, vzniká inflácia. Je zrejmé, že keď má človek peniaze vo vrecku, túžba po míňanie sa tiež zvyšuje. Nadmerné peňažnej zásoby sú tiež jednou z príčin inflácie a výzvou pre ekonomické plánovača.

Zvýšenie nákladov
na výrobu je tiež jednou z príčin inflácie. Keď producent vníma, že sa výrobné náklady zvýšili, určite zvýši cenu výrobku, aby sa jeho zisk tiež navýšil. Vzhľadom k nárastu výrobných nákladov a stúpajúcim cenám produktov je konečná záťaž prevedená na spotrebiteľa.

Predbežná inflácie
nastane, keď podmienky ekonomiky nie sú ideálne. Inflácia má rastúci trend a pracovníci očakávajú infláciu v blízkej budúcnosti. Na základe toho požadujú od zamestnávateľa zvýšenie miezd. Ak sa mzdy nezvýšia, mohlo by to vyvolať štrajk. Navýšenie miezd týmto spôsobom má potom tiež priamy vplyv na navýšenie inflácie.

Národný dlh
je tiež jednou z hlavných príčin inflácie a to nielen u rozvojových, ale aj vyspelých krajín. Keď má krajina schodok rozpočtu, teda príjmy sú nižšie ako výdavky, musí si požičať peniaze od finančných inštitúcií a centrálnych bánk. Tieto peniaze musia byť vrátené spolu s úrokmi. Aby sa ale dlhopisy vydávané touto krajinou stali pre zahraničných investorov atraktívne, stáť často zvýši ceny spotrebného tovaru a služieb a tým sa navýši inflácie.


Súvisiace pojmy    cs sk