Dividenda

Dividenda je časť ziskov spoločnosti vyplácaná držiteľom prioritných a kmeňových akcií. Pre prioritné akcie je zvyčajne stanovená fixná dividenda, zatiaľ čo vyššie dividend kmeňových akcií sa mení podľa postavenia spoločnosti na trhu a ak sa spoločnosti nedarí alebo ak tak rozhodne jej správna rada, nemusí byť dividendy kmeňových akcií vyplácané vôbec.


Súvisiace pojmy    cs sk