DTC (Depository Trust Company)

DTC (Depository Trust Company) Depozitár cenných papierov Je najväčší svetový depozitár cenných papierov, ktorý uschováva cenné papiere v hodnote viac ako 10 triliónov dolárov.

V roku 1995 DTC spracovala cenné papiere v hodnote 41 trilónů dolárov cez svoj zúčtovací systém úhrad. DTC je národný zúčtovacie stredisko na vyrovnávanie obchodov s firemnými a komunálnymi cennými papiermi a poskytuje služby spojené s úschovou cenných papierov pre svoje účastnícke banky a brokermi. DTC je vo vlastníctve členov finančného priemyslu a ich zástupcov, ktorí ju využívajú. 35,1% DTC vlastnú mene svojich členov Newyorská burza cenných papierov. Je riadená samostatným manažmentom a má samostatnú správnu radu.

Je to depozitná banka s limitovaným účelom, ktorá je členom systému Federálnych Rezerv. Tiež slúži ako centrálny depozitár cenných papierov, prostredníctvom ktorého brokeri cez počítačový zúčtovací systém rozosielajú cenné papiere, čím redukujú osobné roznášanie akciových certifikátov.


Súvisiace pojmy    cs sk