Emitent

Ten, komu bol poskytnutý alebo zverený majetok (peniaze) a kto na základe toho vydal nejaký cenný papier, ktorý potvrdzuje toto poskytnutie majetku (peňazí) vrátane podmienok a práv, ktoré sú s tým spojené. Niekedy sa tiež označuje ako vydavateľ cenného papiera.


Súvisiace pojmy    cs sk