IPO (Initial Public Offering)

Emisia nových akcií súkromné firmy za účelom premeny firmy na verejnú. IPO sú obyčajne vydávané s cieľom zvýšiť hotovosť nových firiem, ktoré potrebujú väčšie kapitálové zdroje než môže poskytnúť súkromný sektor. Nové akcie sa predávajú jednej alebo viacerých investičným bankám, ktoré ich potom predávajú verejnosti.


Súvisiace pojmy    cs sk