Kmeňová akcia

Cenný papier, ktorý reprezentuje podiel vlastníka vo firme. Ak firma tiež vydala prioritné akcie, majú kmeňové aj prioritné akcie vlastnícke práva. Držitelia kmeňových akcií síce podstupujú väčšie riziko, ale majú väčšiu kontrolu a získavajú vyššie dividendy a kapitálové ocenenie. Pojmy kmeňové a kapitálové akcie sú často zamieňané.


Súvisiace pojmy    cs sk