Likvidita

Schopnosť okamžite zmeniť investíciu za hotové peniaze bez podstatného zníženia ceny. Schopnosť trhu v danom prípade určitého cenného papiera absorbovať priemerné množstvo nákupov a predajov s prijateľnými zmenami cien. Jedná sa o jednu z najdôležitejších charakteristík dobrého trhu.


Súvisiace pojmy    cs sk