Limitovaná cena - (Limited price)

Cena stanovená pri vystavení limitovaného pokynu u makléra. Definuje maximálnu nákupnú cenu alebo minimálnu predajnú cenu, pri ktorej je pokyn vykonateľný.


Súvisiace pojmy    cs sk