Limitovaný pokyn - (Limit Order)

Obchodny pokyn, ktorý určuje limitnú cenu, za ktorú má broker pokyn vykonať. Obchod sa uskutoční len ak broker dosiahne limitnú alebo lepšie ceny.


Súvisiace pojmy    cs sk