XTB

Limitovaný pokyn - (Limit Order)

Obchodny pokyn, ktorý určuje limitnú cenu, za ktorú má broker pokyn vykonať. Obchod sa uskutoční len ak broker dosiahne limitnú alebo lepšie ceny.


Súvisiace pojmy    cs sk
    xtb
    Začněte obchodovat
    xtb