Maržové obchody

Obchody s cennými papiermi uskutočňovane s požičanymi peniazmi. Investor skladá len zálohu tzv. Maržu, na krytie rizika prípadnej straty. Jedná sa o nákup na úver.


Súvisiace pojmy    cs sk