Odporúčania - (Recommendation)

Prehľad druhov odporúčania:


Strong Buy - Rozhodne kúpiť
Aggressive Buy - Agresívne kupovať
Buy - Kúpiť
Long Term Buy - Dlhodobo kupovať
Speculative Buy - Špekulatívne kúpiť
Attractive - Atraktívny titul
Accumulate - Akumulovať
Add - prikupovať
Hold - Držať
Neutral - Neutrálny titul
Maintain Position - Udržovať pozíciu
Reduce - Redukovať
Unattractive - Neatraktívne titul
Sell - Predať
Aggressive Sell - Agresívne predať
Strong Sell - Rozhodne predať

Outperform - kurz akcie prekoná svojim vývojom vývoj celého trhu
Market Perform - kurz akcie sa bude vyvíjať v súlade s vývojom celého trhu
Underperform - kurz akcie bude zaostávať za vývojom celého trhu


Súvisiace pojmy    cs sk