Slippage

Čiže sklz, je rozdiel medzi požadovaným a skutočným plnením pri zadaní príkazu.

Na rýchlejších trhoch sa stáva, že príkaz dostane slippage niekoľko pips - čo môže znamenať vyššiu cenu, než ktorú sme predpokladali a to je najmä u intradey obchodovanie (vyhlasovanie správ). Pri niekoľkých pozíciách za deň ide o veľmi nepriaznivú okolnosť. U pozičného obchodovania nehrá slippage veľkú rolu.

So slippage sa stretávame najmä pri vyhlasovaní správ (fundamentálnych výsledkov ekonomík, prípadne iných správ). Celkovo vzaté sa slippage vyskytuje hlavne v rýchlejších trhoch ale aj trhoch pomalších ale s menšou intenzitou.


Súvisiace pojmy    cs sk