Čo je to úroková sadzba

Úroková sadzba je percentuálny suma z celej sumy peňazí, ktoré sú buď zhodnotené, alebo vypožičal. V prípade úspor, sporiteľ dostane na svoj účet zaplatené buď ročný, alebo mesačné úrokovú sadzbu z uloženej sumy. Pre dlžníkov väčšinou platí pomerové mesačné splácanie ročnej úrokovej sadzby z ich dlhu.

Úrokové sadzby majú zásadný vplyv na celú ekonomiku a pomáhajú kontrolovať množstvo pôžičiek a nasporených prostriedkov. Ak sú úrokové sadzby vysoké, investori a sporiteľov zarábajú. Na druhú stranu ľudia, ktorí potrebujú požičať peniaze, sú negatívne zasiahnutí.

Ak sú úrokové sadzby nízke, sporitelia nevidí v ukladanie hotovosti do bánk žiadny reálny prínos a je pre nich finančne výhodnejšie peniaze si požičať. Pri žiadaní o hypotekárny úver (úver na financovanie kúpy domu) je dlžník povinný zaplatiť úrokové sadzby, čo je v podstate percentuálny suma z požičanej sumy, splácané mesačne.

To je jeden zo spôsobov, ako veritelia vytvárajú zisk. Ak je dlžník z hľadiska veriteľa považovaný za menej stabilné, vzhľadom k jeho bonite a finančnej histórii, je obvykle vyžadovaný platiť vyššie úrokové sadzby, ktoré pokryjú vyššie riziká pre veriteľov.


Súvisiace pojmy    cs sk