Volume - Objem transakcií na burze

Množstvo akcií alebo kontraktov obchodovaných na trhu cenných papierov alebo agregátním trhu v priebehu daného obdobia. Objem sa počíta denne. Za dlhšie obdobie sa vypočíta priemerom jednotlivých denných objemov.


Súvisiace pojmy    cs sk