Výročná správa

Je to publikácia, ktorú každoročne vydávajú akciovej spoločnosti a je voľne prístupná všetkým akcionárom aj potenciálnym investorom. Obsahuje podrobné finančné údaje, informácie o aktívach, pasívach, príjmoch, výdavkoch a výnosoch firmy za predchádzajúci rok.

Má informatívny charakter a je tiež účtovné informácií vyžadovanú zákonom z dôvodu zoznámenie investorov s finančným stavom firmy. Často býva doplnená prezentácií filozofie činnosti a výsledkov firmy.


Súvisiace pojmy    cs sk