Bilančná hodnota fondu

Koeficient P/B podielového fondu predstavuje vážený priemer ukazovateľov P/B všetkých akcií, ktoré sú v portfóliu fondu.

Čo je to Bilančná hodnota hodnota fondu

Bilančná hodnota aktív predstavuje celkovú sumu aktív, od ktorých sa odpočítavajú pasíva fondu. Ukazovateľ P/B akcie spoločnosti sa vypočítava cestou rozdelenia trhovej ceny jej akcií, ktoré sa nachádzajú v obrate, trhovou hodnotu aktív spoločnosti a následnou korekciou získaného ukazovateľa počtom akcií nachádzajúcich sa v obehu.

Akcie so zápornou bilančnou hodnotu aktív sa z výpočtov vylučujú. Pri výpočte priemerného P/B fondu Morningstar pripisuje každej akcii váhu v súlade s jej váhou v portfóliu fondu. Znamená to, že akcie s väčšími pozíciami majú proporcionálne väčší vplyv na konečný ukazovateľ fondu P/B.


Súvisiace pojmy    cs sk