Čo je Vyvážený fond

Vyvážený fond (Balanced Fund) je Kategória podielových fondov, ktoré diverzifikujú portfólio prostredníctvom rozdelenia aktív medzi obligácie, akcie, privilegované akcie, čím sa snažia zabezpečiť stabilný príjem a rast. Tieto fondy majú tiež pomenovanie hybridné fondy (hybrid funds). Pre identifikáciu investičného štýlu týchto fondov pre ne analytická spoločnosť Morningstar zostavuje dve matrice: matricu investičného štýlu fondu, špecializujúceho sa na akcie a matricu investičného štýlu fondu špecializujúceho sa na cenné papiere s pevným výnosom.


Súvisiace pojmy    cs sk