Derivátový fond vysvetlenie

Derivative fund - Fond, ktorý investuje len do odvodených cenných papierov ako sú futurity, opcie a warranty (opčné listy).


Súvisiace pojmy    cs sk