Dlhopisové fondy

Bond Funds Fondy, ktorých minimálne 80 % aktív je investovaných do dlhopisov, majú pomenovanie dlhopisové fondy. Dlhopisové fondy sa delia na dve základné skupiny – fondy zdaňovaných výnosov a fondy komunálnych obligácií.


Súvisiace pojmy    cs sk